درباره نشریه

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا­­ن­زمین و خطۀ کهن مازندران با همان مرزهای تاریخی- فرهنگی و پیشینۀ شگفت انگیزش برکسی پوشیده نیست. بی­ تردید، گام نهادن در وادی تحقیق و پژوهش ­های باستان­ شناسی وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، کاری است دشوار و راهی است بی ­نهایت پر پیچ و خم. پژوهش­گران، در راه شناخت و شناساندن حوزۀ فرهنگی – تاریخی این ناحیه، با رنج ­های بیشمار و تلاش­ های فراوان به دنیای پر رمز و راز ادوار پیشین سرزمینی وارد می ­شوند که هاله ­ای از افسانه ­ها و حکایت ­های کهن آن را فراگرفته­ است. از دیگر سو همواره نگران هجوم سهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاءتاریخی، نابودی خرده فرهنگ­ ها، سنت ­ها وآیین­ های کهن، سطحی نگری و بهره­ گیری عوامانه از داده­ های تاریخ و باستان­شناسی، فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند و به خون دل مسیر را دست در دست هم پیش ببرند.خلاصه آن­که دراین دریای ژرف، آثار و نوشته­ های اینان که با سخت­کوشی و تنگناهای گوناگون فراهم آمده است، چراغ راه حقیقت­ جویان و دانش دوستان می شود. برای گروه کوچک ما، که این راه را با عشق آغاز کرده­ایم، همین کافی است تا لبخند رضایت بنشیند بر جان تشنگان دانش و حقیقت و ما احساس کنیم که ادای دینی کرده­ ایم به این شمایل زیبایی، مازندران بزرگ. این فصل­نامه گام کوچکی است در راه نیل به این نکتۀ مهم و اساسی که تحقیق، پایۀ توسعۀ علمی است و مقدمه ­ای برای رسیدن به جایگاه والاتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.